Občanské sdružení
Láčho Lav


Právní poradna

Občanské sdružení vzniklo 15. 04. 1999 registrované u Ministerstva vnitra dne 15. 04. 1999. U zrodu občanského sdružení stál a předsedou je pan Mgr. Igor Malík. K tomuto kroku nás vedla silná romská komunita, která v Karviné žije.
Koncem roku 1999 jsme obdrželi grant od Nadace Open Society Fund Praha v celkové výši 108 000,- Kč. To byl začátek našeho rozjezdu sociálně právní poradny, který byl velice těžký a náročný . Po čase, když se naše organizace dostala do podvědomí Romů, se nám práce začala dařit a konečně nastal čas, kdy nás státní úředníci a instituce začali brát jako rovnocenné partnery. Postupně jsme se zkontaktovali se státní správou a problémy, které se týkaly Romů se začaly řešit s našimi pracovníky, kteří pracují dobrovolně. Máme jednoho placeného pracovníka, který vyřizuje korespondenci, schůzky a chod kanceláře. Problémy v Karviné jsou hlavně bytového rázu. Velice nás těší, že se nám podařilo zajistit nové bydlení pro rodiny s dětmi a pro řadu dalších rodin náhradní ubytování. Poradna si našla své klienty a jsou i slova uznání. Velice nás to motivuje do další práce. Sdružení je určitým přemostěním mezi Romy a úředníky státní správy. Pomáháme při komunikaci při různých jednáních a doprovázíme klienty na smluvené schůzky. Naším cílem je, aby si každý Rom uměl poradit sám. Není naší prioritou, aby jsme všechno vyřešili za klienta, ale aby jsme ho správně nasměrovali, ukázali správné dveře a zbavili ho komplexu méněcennosti. To je naším cílem a doufám, že se nám to daří. Silná romská komunita potřebuje řešit problémy s Romy, a proto navštěvují naši kancelář 10-15 lidí týdně. Kancelář sídlí v Karviné - Hranicích, ale většinou jezdíme do terénu, do okrajových části města, kde jsou vysídlené romské rodiny. Vedoucím kanceláře je Mgr. Igor Malík, absolvent UKF Nitra, Fakulta Sociálních věd, Katedra psychologie a romistických studií.

Spolupracujeme s Magistrátem města Karviné, Základní školou v Karviné - Novém Městě a s dalšími subjekty, které se zabývají romskou problematikou.

Děkujeme všem, kteří nás podporují.

Igor Malík - předseda o.s. Láčho lav


2010 design&code MiKi